Virtu Financial

300 Vesey Street
New York , NY 10282